Rehabilitacja niemowląt i dzieci

• 1 godzina terapii NDT- Bobath tygodniowo

• konsultacja lekarska lekarza specjalisty rehabilitacji ruchowej

70 zł

100 zł

Ambulatoryjne turnusy rehabilitacyjne

3 godziny terapii dziennie, w tym między innymi:

 

• zajęcia rehabilitacyjne metodą NDT-Bobath,

• masaż,

• elektroterapia,

• światłolecznictwo,

• terapia ręki,

• zajęcia terapii zajęciowej,

• 1 tydzień od poniedziałku do piątku

• 2 tygodnie

• 3 tygodnie

1200 zł

2300 zł

3200 zł

Rehabilitacja dorosłych

• laser

• jonoforeza

• magnetotron

• fonoforeza

• ultradźwięki

• prądy TENS

• prądy Interferencyjne

• prądy KOTZA

• lampa Sollux

• masaż leczniczy częściowy 20 min czynnego masażu

• kinezyterapia indywidualna 30 min

• konsultacja lekarska lekarza specjalisty rehabilitacji ruchowej

7 zł

5 zł

5 zł

7 zł

7 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

35 zł

30 zł

100 zł

 © Rehabilitacja Dorosłych i Dzieci Jelenia Góra

 projekt: opixa studio